Zlepšovací návrhy, inovace, kaizen...

Inovace nemá nic společného s tím, kolik peněz dáte do výzkumu.
Není to o penězích. Je to o lidech, které máte, které vedete a kolik toho pochopíte.
(Steve Jobs)

správa inovací, kaizen

Jak jste na tom se správou zlepšovacích návrhů?

Používáte stále ručně psané papírové kartičky, které operátoři ve výrobě vhazují do označených boxů?
Vybíráte je periodicky a opisujete do Excelovské tabulky nebo databáze?
Rozesíláte požadavky k vyjádření specialistům ve firmě a málokdy obdržíte jejich vyjádření v požadovaných termínech?
Jste stále "obtěžování" dotazy inovátorů na stav jejich nápadu?
Ztrácíte čas a nervy při vytváření přehledů pro management, když hledáte informace roztroušené po tabulkách a e-mailech?

Zkuste to jinak!

INOVACE+: Efektivní správa zlepšovacích návrhů


INOVACE+ plus jsou moderním cloudovým řešením, do kterého se může snadno zapojit každý zaměstnanec, a které přináší maximální přehlednost a informovanost pro všechny účastníky inovačního procesu ve vaší společnosti.

Na jednom místě

Veškeré údaje ke každému inovačnímu návrhu jsou na jednom místě a vždy dostupné všem zúčastněným osobám ve vaší firmě. Od původce nápadu, přes jeho kolegy, experty a realizátory, až po vrcholový management, každý má kdykoliv a odkudkoliv přístup ke všem relevantním údajům. Inovátor, který podá zlepšovací návrh tak může kdykoliv zjistit, jaké je vyjádření odborníků, jaké jsou komentáře spolupracovníků nebo jaký je odhadovaný přínos a z toho plynoucí odměna. To výrazně zvyšuje motivovanost a spokojenost.

Vyšší motivace

Systém poskytuje v každém okamžiku relevantní živá data o stavu každého z podaných zlepšovacích návrhů. Případná zpoždění v řešení některého z případů jsou ihned detekována a umožňují zasáhnout a zefektivnit celý proces. Souhrnné statistické přehledy pro management podávají relevantní informace o stavu inovačního úsilí firmy včetně odhadovaných a dosažených přínosů. Informace o všech zlepšovacích návrzích mohou být dostupné všem zaměstnancům, což výrazně podporuje soutěživost i motivovanost k zapojení do inovačního úsilí.

Stálá dostupnost

INOVACE+ jsou nezávislé cloudové řešení, které neklade žádné nároky na vaše IT resp. na technické zdroje. Lze jej spustit okamžitě s dostupností z jakéhokoliv místa s připojením k Internetu. Tato koncepce umožňuje, aby se do inovačního úsilí zapojili snadno i ti zaměstnanci, kteří na pracovišti nemají k dispozici počítač nebo připojení do firemní sítě intranet. Zlepšovací návrh v klidu zformulují a jednoduše zapíší do web formuláře ze svého domácího počítače. Samozřejmě po bezpečné autentizaci. Zapojte každého zaměstnance.

Efektivní odměňování

Odměna za inovační úsilí je neoddělitelnou součástí úspěchu celého inovačního procesu. Systém INOVACE+ může být integrován s kafeterií Benefit Plus, což v důsledku umožní inovátory odměňovat automaticky a prakticky v reálném čase (např. v okamžiku kladného posouzení jejich návrhu). Z hlediska všech zúčastněných takéjde o daňově efektivní formu. Systém také samozřejmě může generovat podklady i pro klasické nadtarifní mzdové odměňování.
Více o kafeterii Benefit Plus naleznete zde.

INOVACE+: Proces pod kontrolou


work-flow správa inovací, kaizen

Unikátní řešení INOVACE+ přináší do procesu správy zlepšovacích návrhů jasné kompetence, spolehlivé hlídání termínů a kompletní work-flow. Aktuální stav každého návrhu je dostupný pro každého, od zaměstnance, který jej podal až po zástupce top managementu. Sledování plnění časových rámců pro jednotlivé fáze snadno odhalí úzká místa ve zpracování inovací.

Kdo používá řešení INOVACE+ ?


Mnoho výrobních společností již úspěšně využívá řešení INOVACE+ ke zefektivnění svých inovačních procesů. Platforma INOVACE+ je však vhodná i pro další firmy, například z oblasti IT, finančních služeb nebo třeba zdravotnictví. Vždy a všude je přece co zlepšovat. Mezi naše významné klienty patří kupříkladu:

tatra, forez, PWC

Kontaktujte nás pro detaily


info@inovace-plus.cz

+420 602 30 31 32

Pokud byste rádi získali podrobnější informace o řešení INOVACE+, neváhejte nás požádat o prezentaci. Rádi vás navštívíme v termínu, který vám bude vyhovovat, a seznámíme vás se všemi funkcemi a výhodami.


>> POŽÁDEJTE NÁS O PREZENTACI NEBO DALŠÍ INFORMACE <<

© 2016 SCS/Template Garden.  • Věrnostní programy •  ExpresDárek •  Benefit Plus